Ugovor o poklonu – šta je, ko ga može zaključiti i da li se može raskinuti

Ugovor o poklonu je jedan od najstarijih pravnih poslova u našem pravnom sistemu. Na ugovor o poklonu se primenjuju pravna pravila Srpskog građanskog zakonika, tj. osnovna načela ovog Zakonika. Na osnovu Zakona o nevažnosti pravnih propisa donetog pre 6 aprila 1941. godine, i za vreme okupacije, u toku Drugog svetskog rata. Ugovor o poklonu je […]

Ugovor o poklonu – šta je, ko ga može zaključiti i da li se može raskinuti Read More »